Triton CF-10

浏览次数:1798   更新时间:2019-03-27

乐发ll www.geohu.com         化学成分:低泡非离子表面活性剂

        物理性质:黄色透明液体,活性成分质量100%,HLB计算值12.6

        优点:优异的低泡润湿和去污性能;酸碱稳定性好;对粉末固体烧碱和氯稳定

        溶解性和兼容性:溶于水,溶于醇、二醇丙酮、芳烃和氯化溶剂,兼容的阴离子,阳离子,和其他的非离子表面活性剂,兼容大多数碱性洗涤剂助剂和螯合剂。

        用途:机器清洗,金属清洁,颜料添加剂,造纸添加剂,纺织加工添加剂,润湿剂。